• 01 december 2020
  • Author: Tech Data

Dit zijn de grootste storage-uitdagingen in de digitale transformatie

Het is zonder twijfel een van de grootste struikelblokken in de digitale transformatie: complexe datalandschappen. Gedistribueerde gegevens, multicloudomgevingen en data-eilanden zijn voor sommige organisaties onoverbrugbare hindernissen. Gelukkig is daar wat aan te doen. Data speelt in deze tijd van digitale transformatie een sleutelrol. Toch zorgt data ook voor hoofdbrekens. Want het beheer van al die gegevens is in toenemende mate complex.

Die complexiteit heeft een aantal oorzaken.

1. Verschillende eisen aan verschillende workloads

Organisaties verwerken in toenemende mate allerlei soorten data. De bijbehorende workloads vragen niet allemaal om dezelfde onderliggende infrastructuur. Dataomgevingen die grotendeels ‘in rust’ zijn, zoals een datawarehouse of back-upomgeving, vragen bijvoorbeeld minder verwerkingskracht maar wel grote hoeveelheden opslagcapaciteit. Waardevolle, bedrijfskritische gegevens vragen om genoeg redundantie en betrouwbare opslagsystemen. Gegevens voor data-analyse of realtimetoepassingen varen wel in een infrastructuur met veel verwerkingskracht.

Ook de multicloud voegt complexiteit toe. Sommige data gedijt beter in de public cloud, andere gegevens in een private cloud en weer andere workloads houden organisaties liever geheel on-premises. Al die verschillende eisen zorgen voor een gedistribueerd en complex datalandschap.

2. Toenemend belang van data-analyse en edge-datacenters

In grote hoeveelheden data liggen belangrijke businessinzichten verborgen. Die komen met data-analyse boven water. Ook steeds meer mkb-organisaties beseffen dit en halen de kennis en middelen hiervoor in huis. Edge-datacenters winnen daarbij terrein.

Niet voor niets: door het datacenter dicht bij de bron te plaatsen, zijn korte latentietijden mogelijk. Dat is een belangrijke voorwaarde voor bijvoorbeeld realtime-toepassingen. Die datacenters aan de uiteinden van het netwerk zorgen wel voor verdere versnippering van het datalandschap. Gegevens moeten bovendien na lokale verwerking doorgaans verder verplaatst worden naar bijvoorbeeld cloudomgevingen. Bijvoorbeeld voor permanente opslag of verdere verwerking. Dat zorgt voor verdere complexiteit.

3. Groeiend privacybewustzijn

Dataprivacy neemt in belang toe. De regels rondom verwerking van persoonsgegevens zijn aangescherpt sinds de komst van de AVG. Deze privacywetgeving stelt hoge eisen aan de beveiliging en verwerking van persoonsgegevens, en geeft betrokkenen bovendien veel controle over hun eigen data. Zo moeten zij hun persoonsgegevens ieder moment kunnen opvragen, (laten) aanpassen, of vernietigen.

Privacy is daarnaast steeds vaker een belangrijke component in de klantbeleving. Het vormt de onmisbare basis voor een hechte vertrouwensrelatie, die nodig is om klanten en businesspartners langdurig te binden. Eenvoudige controle over privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld via een gebruikersportaal of mijn-omgeving, is zelfs steeds vaker een belangrijke USP. Daarnaast is privacy vaak een belangrijk argument om data zoveel mogelijk on-premises, of zelfs op de device van de gebruiker zelf, te bewaren. Het behoeft echter geen uitleg dat dit alles datamanagement niet vereenvoudigt.

4. Opkomst van 5G

5G bevindt zich in Nederland nog in de start-upfase, maar dat zal snel veranderen. Dit supersnelle mobiele netwerk gaat een belangrijke rol spelen in de interconnecties tussen apparaten, machines, middelen en mensen. 5G past perfect bij dit scenario: de zeer hoge bandbreedte en de lage latentietijd maken nieuwe mobiele oplossingen zoals persoonlijke mobiele gezondheidszorg, zelfrijdende auto’s en slimme gebouwen mogelijk. Op veel plekken zal het de rol van wifi overnemen.

Dergelijke toepassingen van dit mobiele netwerk stellen wel hoge eisen aan datacenters. Die moeten op hoge snelheid veel gegevens kunnen verwerken en opslaan. Sommige 5G-toepassingen zijn zo veeleisend en/of bedrijfskritisch dat ze vragen om volledig aan die taak toegewijde ‘microdatacenters’. Denk aan toepassingen als zelfrijdende auto’s of de ondersteuning van geavanceerde IoT-netwerken.

NetApp

Alle bovenstaande zaken zorgen voor een steeds verder versnipperd datalandschap. Datamanagement in dergelijke omgevingen vraagt om specifieke oplossingen die daarop zijn toegerust. Een voorbeeld van een leverancier die hierin is gespecialiseerd is NetApp. Zij leveren een breed scala aan toepassingen voor het beheersbaar maken van complexe dataomgevingen.

De kracht van het NetApp-portfolio schuilt in het unieke uitgangspunt van hun oplossingen: data beheersbaar maken, ongeacht waar deze zich bevindt. De oplossingen maken bijvoorbeeld een soepele migratie van workloads tussen verschillende omgevingen mogelijk. Ook heeft NetApp met HCI (Hyperconverged Infrastructure) hyperconverged data-oplossingen, waarbij de infrastructuur en de managementsoftware zijn samengevoegd tot een kant-en-klaar, eenvoudig te implementeren geheel.

Assessment

De keuze voor de juiste oplossing is daarbij cruciaal. NetApp biedt daarvoor in samenwerking met Tech Data een online assessment. Aan de hand van vragen over bijvoorbeeld de huidige of gewenste en toekomstige situatie, de beoogde workload en benodigde opslagcapaciteit en andere wensen en eisen doet het assessment een suggestie voor de best passende oplossing. Ook geeft de tool uitgebreide informatie over deze oplossing en kunt u eventueel bijbehorende succes stories downloaden. Het assessment neemt maar 3 minuten van uw tijd in beslag en behelst slechts 6 vragen. Deze vragen kunt u eventueel met hulp van uw IT-partner beantwoorden. Uiteraard is dit advies en het gebruik ervan geheel vrijblijvend.

Terug naar Mediabibliotheek